Το Δημοτικό Σχολείο Δρυμαίας μετά το σεισμό του 2013 μέχρι την κατεδάφισή του την 1-6-16

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ