Χρήσιμα Τηλέφωνα

  • Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας – Χρήσιμα Τηλέφωνα
  • Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας: 2234029100
  • Πυροσβεστικό Τμήμα Αμφίκλειας: 2234023199
  • Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας: 2234350000
  • Κ.Ε.Π. Αμφίκλειας: 2234350120-121
  • ΔΕΗ Αμφίκλειας: 2234022220
  • Κ.Α.Π.Η. Αμφίκλειας: 2234022121
  • Ταξί Δρυμαίας: 6987380962
  • Ταξί Αμφίκλειας: 2234022901, 6978022482

 

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ