ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011)

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg

 

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ