ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ και ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG

 

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ