Η εικόνα της Παναγίας Δαμάστας στο χωριό μας 2019

Η εικόνα της Παναγίας Δαμάστας στο χωριό μας 2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ