28-8-18 Περιφορά Εικόνας Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου

28-8-18 Περιφορά Εικόνας Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου

03.jpg04.jpg02.jpg05.jpg06.jpg01.jpg

 

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ