24-8-18 Παρουσίαση Βιβλίου Κατερίνας Ρόρη & Γνωρίζοντας τις μούμιες με την Κωνσταντίνα Δρόσου

24-8-18 Παρουσίαση Βιβλίου Κατερίνας Ρόρη & Γνωρίζοντας τις μούμιες με την Κωνσταντίνα Δρόσου

12.jpg11.jpg03.jpg09.jpg10.jpg13.jpg04.jpg02.jpg15.jpg05.jpg14.jpg16.jpg08.jpg06.jpg07.jpg01.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ