19-8-18 4η Εθελοντική Αιμοδοσία στη Δρυμαία

19-8-18 4η Εθελοντική Αιμοδοσία στη Δρυμαία

12.jpg11.jpg03.jpg09.jpg10.jpg13.jpg04.jpg02.jpg05.jpg14.jpg08.jpg06.jpg07.jpg01.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ