Παράκληση στην εικόνα της Παναγίας Δαμάστας στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Δρυμαίας (10-4-18)

Παράκληση στην εικόνα της Παναγίας Δαμάστας στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Δρυμαίας (10-4-18)

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ