Στολισμός του Επιταφίου (βράδυ Μ. Πέμπτης 5-4-2018)

Στολισμός του Επιταφίου (βράδυ Μ. Πέμπτης 5-4-2018)

01.jpg02.jpg26.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ