Ο Ναός του Πολιούχου της Δρυμαίας Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου ανακαινισμένος

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ