ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, μέσα στο Ι.Ν. του χωριού μας μετά από 4 χρόνια

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ