Χορός Συλλόγου 2014 με τους Οδοιπόρους, τον Κώστα Παπαδά και στο κλαρίνο τον Παναγιώτη Καραβίδα
ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ