Σούβλισμα του οβελία στους λάκκους της Δρυμαίας ΠΑΣΧΑ 2017

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ