Υποδοχή, Αγιασμός, Περιφορά και Παράδοση της Εικόνας της Παναγίας Δαμάστας στη Δρυμαία (18-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017)

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ