15-8-19 Γιορτή της Πίτας και Βράβευση Αριστούχων

15-8-19 Γιορτή της Πίτας και Βράβευση Αριστούχων

12.jpg01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg

ΔΡΥΜΑΙΑ ΚΑΙΡΟΣ